Dowolne cywilizowane państwo pełne jest przestrzeni publicznej, za jaką odpowiadają właściwe pod tym względem jednostki administracji samorządowej bądź państwowej. Jej wielkość zależy wprost od miejsca w którym mieszkają ludzie, a przeto mniej jest jej na terenach wiejskich, za to zdecydowanie więcej na terenach miejskich. Przestrzeń publiczna musi służyć wszystkim ludziom, bowiem taka jest funkcja państwa – bierze ono na siebie obowiązki, do jakich urzeczywistnienia potrzebne są ogromne środki, na jakie składają się wszyscy poprzez odprowadzanie podatków, z których państwo subsydiuje swoje fundamentalne zadania na rzecz ludności.

osoba niepełnosprawnaW celu realizacji tych zadań wskazana jest adekwatna infrastruktura, która sankcjonuje pełnienie świadczeń na rzecz mieszkańców konkretnego państwa. Na taką infrastrukturę składają się w głównej mierze różnorakie obiekty do jakich zakwalifikować możemy szkoły, szpitale, sądy i dużo innych. Rozrzut ludności danego państwa obejmuje obywateli w rozmaitym wieku oraz o różnym wymiarze sprawności. Rząd, żeby wywiązać się ze swych podstawowych obowiązków względem ludności musi wziąć pod uwagę potrzeby dowolnego obywatela, obojętnie od tego czy jest to pracujący, samotna matka, osoba niepełnosprawna czy też rencista. Dlatego dostęp do dowolnych budynków publicznych musi być tak pomyślany, aby dowolny człowiek niezależnie od wieku oraz poziomu sprawności mógł w równym stopniu z niego korzystać.

Powyższe założenie procentuje znaczniejszymi aniżeli w wypadku budynków prywatnych wkładami w dostosowanie konstrukcji do życzeń różnorodnych osób. Potrzeby te są zagwarantowane w różnorakich dekretach, a niektóre z tych praw są też kryteriami podyktowanymi przez Unię Europejską na wszystkie kraje członkowskie, do jakich także Polska musi się dostroić. I tak na przykład, jakiekolwiek budynki pożytku publicznego muszą być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a więc zaopatrzone w podjazdy, poręcze i uchwyty.

Misją poręczy jest podtrzymanie balansu tam gdzie grozi ludziom niejakie obrażenie, a więc w podobnych miejscach, w jakich trzeba utrzymać ponadprzeciętną ostrożność przy poruszaniu się, a więc choćby na podjazdach dla wózków (także inwalidzkich) lub na schodach. Tego rodzaju poręcz musi być odpowiednio umocowana żeby nie odpadła w przypadku jeśli pragnąłby skorzystać z niej człowiek o większej wadze. Dla solidności poręczy wielką rangę ma również materiał z jakiego zrobiona jest poręcz. Najsolidniejsze pod tym względem są przypuszczalnie poręcze z nierdzewki, ponieważ jest to surowiec solidny, bezproblemowy w obróbce i montażu, a także bezpieczny.

Współcześnie wszystkie obiekty pożytku publicznego muszą być dopasowane do oczekiwań osób z niepełnosprawnością, jakie choć przeważnie nie rzucają się przypuszczalnie zanadto w oczy, to stanowią znaczący procent naszego społeczeństwa. Nie w każdym przypadku też człowiek np. na wózku inwalidzkim jest w towarzystwie opiekuna, mogącego mu asystować w podstawowych czynnościach, przeto może być on zdany jedynie na własne siły. Zamontowanie stosownych uchwytów dla niepełnosprawnych w miejscach, które postulują od tych osób intensywniejszego trudu (dajmy na to w toaletach) jest bezwarunkowe by osoby te potrafili korzystać z infrastruktury publicznej na równi z osobami sprawnymi. Notabene, ułatwienia tego rodzaju są też niezwykle przydatne dla ludzi posuniętych wiekiem.

Widoczność tego typu ułatwień w przestrzeni publicznej jest dla nas sygnałem, iż jednostki samorządowe oraz państwowe spełniają swoje obowiązki względem ogółu obywateli, nie dzieląc ich na lepszych oraz gorszych, ponieważ każdy człowiek ma analogiczne prawa i na państwie ciąży odpowiedzialność za ich zapewnienie.